wypełnij ankietę
Jeśli kiedykolwiek napotkałeś problemy w dostępie do informacji o środowisku prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety. Twoje odpowiedzi mogą przyczynić się do lepszej ochrony przyrody dzięki zwiększeniu jawności i wzmocnieniu społecznego nadzoru nad decyzjami w tym zakresie. W szczególności interesują nas przypadki prób pozyskiwania następujących rodzajów informacji:
  • dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
  • danych z zakresu tzw. „Ustawy szkodowej” (ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie)
  • dane o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
  • informacje o odstąpieniu lub o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.
Wypełnij ankietę!
 
nasze szkolenia
Realizowane są 4 spotkania trzydniowe (24h roboczych), każde dla grupy 20 osób, z udziałem konsultantów krajowych i zagranicznych (partnerzy projektu).Odbywać się będą ponadregionalnie (każde w innej części Polski). Tematyka poświęcona zostanie następującym zagadnieniom:

prawo
monitoring
opieka
 
przeczytaj poradnik
 
 
 
Serwis ma za zadanie służyć praktycznymi radami dotyczącymi ochrony środowiska, nie tylko bliskich nam obszarów, obok naszych domów. Często jednym z najefektywniejszych sposobów jest droga prawna.
Podstawowym zagadnieniem jest dostęp do informacji o środowisku
Dzięki istniejącym rozwiązaniom prawnym możemy pozyskiwać konieczne informacje i opracować skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami

Czego wolimy nie wiedzieć o ochronie przyrody? - dr Krzysztof Świerkosz

YAEZOcQoZkA Liderzy zmian - lokalne dobrze praktyki - dr Maciej Kunysz
_-oRD9gBEGc "Włączanie społeczności na rzecz ekorozwoju - Dorota Chmielowiec-Tyszko
XlL1OE4p2oI Las dla lokalnej społeczności - Vlastimil Karlik
aChSlv-fU98 Moc jest w nas - czy ochrona środowiska naturalnego może być pracą twórczą? Jacek Bożek
HBM8MqhuBbI Konwencja z Aarhus w praktyce - Marta Majka Wiśniewska
YS9h1Jx6xis Strażnicy Natury - społęczny monitoring dostępu do informacji o środowisku - Sabina Lubaczewska
2nSy28Jp6A4 Czy programowanie funduszy unijnych może mieć wpływ na ochronę przyrody? - Krzysztof Smolnicki
8G7QbAat8zA Czego wolimy nie wiedzieć o ochronie przyrody? - dr Krzysztof Świerkosz