Największe obszary naturowe w Polsce

Strategiczną pozycję w obrębie systemu Natura 2000 zajmują wielkie kompleksy przyrodnicze pełniące jednocześnie funkcję siedlisk i korytarzy ekologicznych. Rozległe doliny rzek, obszary morskie, potężne puszcze czy łańcuchy górskie tworzą punkty węzłowe tej sieci.


Około 20% polskich obszarów „ptasich” i „siedliskowych” ma powierzchnię większą niż 10 tys. ha. Nic dziwnego zatem, że średnia wielkość obszaru naturowego w Polsce (...)

Natura 2000 w miniaturze: obszary o powierzchni poniżej 1 ha

Dla zachowania różnorodności biologicznej ważna jest ochrona nie tylko wielkich kompleksów przyrodniczych, ale i miniaturowych zakątków leżących bardzo często na terenach gęsto zaludnionych lub zurbanizowanych. Wiele z nich włączono do sieci Natura (...)