Zaproszenie na konferencję:
podsumowującą projekt Strażnicy Natury - dostęp do informacji i udział społeczny w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów przyrodniczych
12 września 2014 r.
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej
w kompleksie Hali Stulecia ul. Wystawowa 1,
Wrocław
Kompleksowe szkolenia "Strażnicy Natury".
Realizowane są 4 spotkania trzydniowe (24h roboczych), każde dla grupy 20 osób, z udziałem konsultantów krajowych i zagranicznych (partnerzy projektu).Odbywać się będą ponadregionalnie (każde w innej części Polski). Tematyka poświęcona zostanie następującym zagadnieniom:

Zobacz relacje z naszych szkoleń

szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=9 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=9 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=9 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=10 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=3 szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=9
Prawo
 podstawy prawne aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody (w tym zastosowanie art. 37 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody oraz art. 24 Ustawa „szkodowej”.
 
Monitoring
możliwości monitorowania administracji publicznej, metody aktywizacji obywateli, prowadzenie interwencji, zarządzanie komunikacją i prowadzenie działań komunikacyjnych w społeczności lokalnej i organizacji,
 
Opieka
obywatelska opieka nad obszarami Natura 2000, w tym opracowanie master planów,  zarządzania obszarami Natura 2000 w kontekście rozwoju gospodarczego, metodyka i zakres społecznego monitoringu DIP.

Czego wolimy nie wiedzieć o ochronie przyrody? - dr Krzysztof Świerkosz

YAEZOcQoZkA Liderzy zmian - lokalne dobrze praktyki - dr Maciej Kunysz
_-oRD9gBEGc "Włączanie społeczności na rzecz ekorozwoju - Dorota Chmielowiec-Tyszko
XlL1OE4p2oI Las dla lokalnej społeczności - Vlastimil Karlik
aChSlv-fU98 Moc jest w nas - czy ochrona środowiska naturalnego może być pracą twórczą? Jacek Bożek
HBM8MqhuBbI Konwencja z Aarhus w praktyce - Marta Majka Wiśniewska
YS9h1Jx6xis Strażnicy Natury - społęczny monitoring dostępu do informacji o środowisku - Sabina Lubaczewska
2nSy28Jp6A4 Czy programowanie funduszy unijnych może mieć wpływ na ochronę przyrody? - Krzysztof Smolnicki
8G7QbAat8zA Czego wolimy nie wiedzieć o ochronie przyrody? - dr Krzysztof Świerkosz