tytul: Konferencja podsumowująca projekt - Wrocław 12.09.2014tytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Strażnicy Natury szkolili się w Krakowietytul: Starżnicy Natury szkolili się w Łodzitytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiekszać dostęp do informacji o środowiskutytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Strażnicy Natury szkolili się we Wrocławiu

zaproszenie na konferencję - Wrocław

opublikowano 5 września 2014r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie polecamy konferencję w dniu 12.09.2014 we Wrocławiu, na której mówić będziemy o różnych aspektach dostępu do informacji o środowisku. Przedstawimy wyniki monitoringu

dostępność do informacji poprzez strony BIP i na wniosek przeprowadzone w gminach, urzędach miast i w RDOŚ. Omówimy też szczegółowo dostęp do informacji o raportach i postępowaniach ooś.

Przekażemy też Państwu opinię prawną przygotowaną przez Mec. Magdalenę Bar przygotowaną w oparciu o zidentyfikowane najczęstsze problemy i nieprawidłowości w udzielaniu informacji.

Konferencja „Strażnicy Natura 2000 - dostęp do informacji i udział społeczny w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów przyrodniczych ” odbędzie się w kompleksie Hali Stulecia (obiekt UNESCO) ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu w dniu 12 września 2014, godz. 10.30 – 17:00 w załączeniu program.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 9 września 2014 mailowo: msawicka@eko.org.pllub telefonicznie pod numerem 71-343-60-35.

 

ZAPRASZAM

Krzysztof Smolnicki
Prezes Zarządu Fundacji EkoRozwoju

załącznik: program konferencji