Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji
przeczytaj poradnik
 
Jak żyć z Naturą 2000
Poradnik dostarcza odbiorcom najważniejszych informacji na temat możliwości uzyskiwania informacji o środowisku.
Poszczególne notatki zawierają linki do innych odpowiednich notek /wzorów wniosków.

Jak żyć z Naturą 2000
Co tak naprawdę podlega ochronie w obszarze Natura 2000?
Ocena oddziaływania planu, przedsięwzięcia (procedura screeningu)
Szkody znaczące – czym są i jak ich unikać?
Czy ochrona przyrody zgodnie z prawem UE ogranicza się do obszarów Natura 2000
Kompensacja przyrodnicza
Podstawowe akty prawne

przeczytaj poradnik