Ustawa o DIP (o Dostępie do Informacji Publicznej) pomoże Ci chronić środowisko - skorzystaj ze wzorów korespondecji  
 
Zakres „informacji publicznych” (według ustawy dip1) różni się nieco od zakresu pojęcia „informacji o środowisku i jego ochronie” w rozumieniu ustawy ooś2. Informacje publiczne to najogólniej rzecz biorąc informacje o różnych aspektach działania i funkcjonowania władz publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz o majątku publicznym.
„Informacjami o środowisku i jego ochronie” są natomiast także informacje o działalności podmiotów prywatnych, niezależnie od tego czy wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (zob. „Czym jest informacja o środowisku”; „Czym jest informacja publiczna”).
 
dowiedz sie więcej
 
Opłaty za udostępnianie informacji publicznych
Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
wzory pism