ankieta

Wypełnij ankietę! Wykorzystaj prawo by chronić przyrodę

Jeśli kiedykolwiek napotkałeś problemy w dostępie do informacji o środowisku prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety. Twoje odpowiedzi mogą przyczynić się do lepszej ochrony przyrody dzięki zwiększeniu jawności i wzmocnieniu społecznego nadzoru nad decyzjami w tym zakresie. W szczególności interesują nas przypadki prób pozyskiwania następujących rodzajów informacji:

  • dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
  • danych z zakresu tzw. „Ustawy szkodowej” (ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie)
  • dane o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
  • informacje o odstąpieniu lub o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.

 

 

wzory pism

zobacz raport