raporty

Dział raporty zawiera generowane przez system automatyczne podsumowania ankiety prowadzonej on-line, publikowane są tu też wyniki badań prowadzone przez ekspertów w ramach projektu.