min
strona głowna

nie ruszac home 2

wypełnij ankietę Jeśli kiedykolwiek napotkałeś problemy w dostępie do informacji o środowisku prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety. Twoje odpowiedzi mogą przyczynić się do lepszej ochrony przyrody dzięki zwiększeniu jawności i (...)
00 00 0000r.
opublikowano 00 00 0000r.

wypełnij ankietę
Jeśli kiedykolwiek napotkałeś problemy w dostępie do informacji o środowisku prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety. Twoje odpowiedzi mogą przyczynić się do lepszej ochrony przyrody dzięki zwiększeniu jawności i wzmocnieniu społecznego nadzoru nad decyzjami w tym zakresie. W szczególności interesują nas przypadki prób pozyskiwania następujących rodzajów informacji:
  • dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
  • danych z zakresu tzw. „Ustawy szkodowej” (ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w  środowisku i ich naprawie)
  • dane o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
  • informacje o odstąpieniu lub o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  • decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć.
Wypełnij ankietę!
 
nasze szkolenia
Realizowane są 4 spotkania trzydniowe (24h roboczych), każde dla grupy 20 osób, z udziałem konsultantów krajowych i zagranicznych (partnerzy projektu).Odbywać się będą ponadregionalnie (każde w innej części Polski). Tematyka poświęcona zostanie następującym zagadnieniom:

prawo
monitoring
opieka
 
przeczytaj poradnik
 
skorzystaj ze wzorów dokumentów
 
zapoznaj się ze szczegółowymi raportami