min
strona głowna

powiDOMIENIE

Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowisku 06-08 lutego 2014 r. Hotel INESS     ul. Wróblewskiego 19/23    Łódź dowiedz się więcej, skorzystaj!
28 listopada 2013r.
opublikowano 28 listopada 2013r.

Wrocław, 23 stycznia 2014 r.
Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie pt. „Strażnicy Natury – jak zwiększać dostęp do informacji
o środowisku”, które odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 06-08 lutego 2014 w ŁODZI w INESS Hotelu,
ul. Wróblewskiego 19/23.
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do działaczy lokalnych NGO, aktywistów przyrody oraz przedstawicieli społeczności lokalnych.  Jego tematyka skupi się na następujących zagadnieniach:
MONITORING dostępu do informacji publicznej i o środowisku - możliwości monitorowania administracji publicznej, metodyka i zakres społecznego monitoringu DIP prowadzonego w ramach projektu „Strażnicy Natury…”.
prowadzenie INTERWENCJI, zarządzanie komunikacją, prowadzenie działań komunikacyjnych w społeczności lokalnej i organizacji,
podstawy PRAWNE dostępności informacji o środowisku i publicznej oraz aktywności obywatelskiej w temacie ochrony przyrody (konsultacje społeczne, udział w postępowaniach administracyjnych).
Podczas szkolenia zaprosimy uczestników zarówno na wykłady i prezentacje merytoryczne, jak i do aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych zwiększających umiejętności z zakresu:
podstaw komunikacji społecznej, umiejętności negocjacyjnych i dochodzenia do consensusu,
aktywizowania mieszkańców decyzjach publicznych rozumianego jako informowanie przez j.s.t , konsultowanie decyzji oraz współdecydowanie,
umiejętności prowadzenia, moderowania dyskusji, debat, spotkań z udziałem przedstawicieli różnych stron /mieszkańcy, samorząd , inni interesariusze/.
KARTA UCZESTNICTWA znajduje się w załączeniu. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie do dnia 3 lutego 2014 na adres: Fundacja EkoRozwoju lub mailowo: m.berezowska@eko.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Program i notka o prowadzących zajęcia w załączeniu.
Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) oraz szkolenia pokrywa organizator. Możliwy będzie również zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – równowartość poniesionych kosztów komunikacji publicznej, w ramach limitów posiadanych przez organizatorów.
Ze względu na formułę i czas spotkania (24 h szkoleniowe) prosimy o punktualne stawienie się na szkolenie i pozostanie do jego zakończenia.