tytul: Co wiemy o Naturze 2000 – wyniki badańtytul: Skala niszczenia siedlisk i gatunków Natura 2000 - wnioski z projektu monitoringowegotytul: Inicjatywy i programy Fundacji EkoRozwoju dla Natury 2000 na Dolnym Śląskutytul: Zachowanie we właściwym stanie ochrony gatunku Natura 2000 – na przykładzie przeplatki maturna na Dolnym Śląskutytul: SDFy - informacji o konkretnym obszarze Natura 2000?tytul: Czym jest zasada przezorności w kontekście ochrony siedlisk Natura 2000?tytul: Co to jest pre-screening?tytul: Czym jest plan zadań ochronnych?

Gdzie szukać informacji o sieci Natura 2000?

W ostatnich 10 latach pojawiło się bardzo dużo wydawnictw traktujących o obszarach Natura 2000 i siedliskach z nimi związanych. Wśród nich pozycje naukowe, popularno-naukowe, prace przeglądowe, czy też poradniki poruszające konkretne problemy związane z ochroną gatunków i siedlisk Natura 2000, jak np. poświęcone szkodom w siedliskach. Poniżej zestawiamy listę publikacji, do których warto zajrzeć, aby poszerzyć swoją wiedzę, w tym też praktyczną. Szczęśliwie obecnie wiele z publikacji dostępnych jest w Internecie.

opublikowano 14 grudnia 2013r.

 • P. Pawlaczyk, Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody – Niezbędnik Urzędnika, Świebodzin 2012.
 • Z. Brodecki, T. Koncewicz, P. Kupczyk, M. Pchałek, Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Komentarz, Marki 2010.
 • Juchnik, P. Kupczyk, M. Górska, M. Pchałek, Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik, Marki 2010.
 • Kaługa, Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Warszawa 2009,
 • M. Kistowski, M. Pchałek, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Warszawa 2009,
 • T. Borys, P. Rogala, Jak opracować raport środowiskowy, Jelenia Góra 2002.
 • J. Engel, Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Warszawa 2009
 • Kołomyjska, M.Dul, M.Kaczyńska, K.Nowak, Wyznaczanie ostoi Natura 2000, Warszawa 2003.
 • Sudnik-Wójcikowska, H. Werblan-Jakubiec, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 • Z. Witkowski, P. Adamski, R. Bartla, A. Kepela, A. Bereszyński, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004
 • S. Lubaczewska, Strażnicy Natury 2000 zapobieganie szkodom w praktyce, Wrocław 2010.
 • J. Herbich, Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowisk, zarośla, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Warszawa 2004
 • Sieć Natura 2000 10 pytań – 10 odpowiedzi, Warszawa 2004
 • J. Herbich, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 • Guziak, K. Konieczny, Rolnicy dla przyrody, Wrocław-Trzcinica Wołowska 2008.
 • M. Gromadzki, J. Gromadzka, K. Mokwa, A. Sikora, M. Wieloch, M. Zagalska-Neubauer, M. Zielińska, P. Zieliński, Poradniki ochrony gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004
 • Guła, K. Smolnicki, Natura się opłaca Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych, sierpień 2006
 • J. Herbich, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
 • J. Herbich, Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, Warszawa
 • Cz. Hołdyński, Siedliska i gatunki Natura 2000 Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych W Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2008, Olsztyn 2010.
 • M. Gromadzki, Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004
 • Guła, K. Smolnicki, Natura się opłaca Innowacyjne projekty dla środowiska i społeczności lokalnych, 2006
 • P. Pawlaczyk, Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody – niezbędnik leśnika, Świebodzin 2012.
 • K. Smolnicki,P. Tyszko-Chmielowiec, P. Nieznański, R. Gawlik, Natura Procentuje, Wrocław 2006.
 • K. Nowak, P. Kalinka,  M. Dul, Natura 2000 – narzędzie ochrony przyrody Planowanie ochrony obszarów Natura 2000, Warszawa 2004
 • P. Pawlaczyk, Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody – Niezbędnik przyrodnika, Świebodzin 2012.
 • S. Campos Fernandez de Pierola, X. Carbonell, J. Gomez-Limon Garcia, F. Heras Hernandez, M. Sintes Zamanillo, Natura 2000 i Społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000, Warszawa 2009
 • R. Lasak, J. Seffer, P. Polak, z, M. Schwarz, D. Balaz, Natura 2000 na Slovensku. Metodika identyfikacie uzemi, Bratislavia 2004.
 • Sieć Natura 2000, 10 pytań – 10 odpowiedzi, Warszawa 2004
 • K. Świerkosz, P. Obrdlik, Natura 2000 w Dolinie Odry, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju 2002.
 • M. Kmiecik, Raport na temat funkcjonowania ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kraków 2008.
 • P. Rutkowski, Natura 2000 w Leśnictwie, Warszawa 2009,
 • J. Engel, Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Warszawa 2009
 • P. Kowalczyk, P. Nieznański, R. Stańko, F. Magdaleno Mas, M. Bernues Sanz, Natura 2000 a gospodarka wodna, Warszawa 2009
 • F. Martin Gil, Natura 2000 i akwakultura, Warszawa 2009
 • Komisja Europejska DG Środowisko, Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary natura 2000, European Communities 2002.
 • Kołomyjska, M. Dul, M. Kaczyńska, K. Nowak, Wyznaczanie ostoi Natura 2000, Warszawa 2003