tytul: zaproszenie na konferencję - Wrocławtytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Strażnicy Natury szkolili się w Krakowietytul: Starżnicy Natury szkolili się w Łodzitytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiekszać dostęp do informacji o środowiskutytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Zaproszenie na szkolenie: Jak zwiększać dostęp do informacji o środowiskutytul: Strażnicy Natury szkolili się we Wrocławiu

Konferencja podsumowująca projekt - Wrocław 12.09.2014

opublikowano 27 sierpnia 2014r.

Wrocław, 25 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Strażnicy Natura 2000 - dostęp do informacji i udział społeczny w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów przyrodniczych ”, którą organizujemy we współpracy z partnerem z Czech (Stowarzyszenie Arnika).

Konferencja odbędzie się
w kompleksie Hali Stulecia (obiekt UNESCO)
ul. Wystawowa 1
we Wrocławiu
w dniu 12 września 2014,
godz. 10.30 – 17:00

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt „Strażnicy Natury 2000 - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, który angażował organizacje pozarządowe i wolontariuszy w społeczny monitoring naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie udostępniania informacji o środowisku. W jego trakcie zidentyfikowaliśmy najczęstsze problemy i nieprawidłowości w udzielaniu informacji przez samorządy gmin, miast wojewódzkich i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, zarówno poprzez BIP jak i na wniosek. Jednym z głównych celów konferencji jest:

  • przybliżenie stanu obecnego w Polsce w zakresie dostępności do informacji o środowisku i zaprezentowanie społecznych programów monitorujących tę problematykę,
  • dyskusja na temat czy obecnie możliwa jest ochrona przyrody bez aktywności ludzi i czy jest ona zadowalająca,
  • zainspirowanie dobrymi praktykami z zakresu udziału społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 6 września 2014 mailowo:
msawicka@eko.org.pl
lub telefonicznie pod numerem 71-343-60-35.

Na konferencji będzie także możliwość otrzymania najnowszych wydawnictw Fundacji EkoRozwoju.
Z poważaniem

Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju

Załączniki:

więcej na: http://dip.natura2000.pl/szkolenia.php?dzial=2&kat=14&art=13