tytul: Opłaty za udostępnianie informacji publicznychtytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji o środowiskutytul: Wyjątki od zasady udostępniania informacji publicznychtytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji o środowiskutytul: Środki odwoławcze od odmowy udostępnienia informacji publicznejtytul: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowiskutytul: Biuletyn Informacji Publicznejtytul: WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej

opublikowano 3 września 2014r.

 

 

 

miejscowość, data

 

 

nazwa i adres organu

 

 

WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.), proszę o udostępnienie ..... (opisać jakich dokumentów / informacji żądamy).

 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, wnioskuję o udostępnienie ww. informacji w formie ..... (np. papierowej, elektronicznej) i przesłanie jej na adres .... (jeśli wnioskujemy o informację w formie elektronicznej można podać adres mailowy).

 

 

 

podpis

 

 

materiał sporządzony przez kancelarię prawną
"Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska"
Internetowy poradnik FER - dostęp do informacji